fdfsdfds

gfgd

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

CALLBOYVIP PHUC VU 24/24H

TUẦN CAO.1M80.N75KG
 1. LE NGUYENG.C1M83.N75KG.VIP

 2. HAU.C1M82.N74KG.HANG10NUT
 3. NGUOI MAU . ZA ZA.C1M85.N72KG.HANG KHUNG.VIP VIP

 4. BI VIP.C1M77.N70KG.HANG KHUNG.NOW DA NANG
 5. ca si.nguoi mau.pham the hien.vip                                                                                                         

   NGUOI MAU HOAI NAM.C1M85.N70KG.HANG KHUNG.VIP
 6. A
 7.    MODEL.QUOC VIET.20T.C1M78.N70KG.
  1. ANH PHONG.CAO1m85.N705KG.NOW HA HOI
  2. ca si.nguoi mau.pham the hien                                                                          
  .
  NHAT TAN.20T.C1M8.N70KG.HANG KHUNG

  VIET ANH.C1M78.N67Kg

  TUAN ANH.C1M75.N65KG.NOW HA NOI

  QUOC KIET.C1M78.N63KG

  QUAN.21T.C1M84.N75KG.HANG CUC KHUNG

  ANH TUAN.C1M78.N68KG.HANG KHUNG

  MODE.HAI.C1M72.65KG

  MODEL ĐẠI 20T.C1M84.N70KG

  MODEL.TOBIN. 22T.C1M8.N70KG

    HAI DANG.C1M85.N73KG

     VU.HANG CUC KHUNG.C1M8.N70KG

   GIA BAO.HANG CUC KHUNG.C1M8.N68KG

  MINH TRONG.22T.C1M84.N70KG

  MENLY HIEU.22T.C1M82.N70KG.HANG BU

  SANYO.20T.C1M7.N60KG

  LONG NHAT.22T.C1M8.N70KG.HANG KHUNG.NOW HA NOI

  BODY THANH 22T.C1M74.N70KG.

  BAO LONG.C1M75.N65KG.10NUT

  HIEU LONG.C1M75.N67KG
  BODY CONG ANH.C1M78.N65KG.9NUt

  QUOC KHANH.C1M87.N75KG.10NUT

   MELY.QUAN.C1M75.N65KG.9NUT

  BODY ZIM LAI MY DEN.20T.C1M73.N75KG.HANG CUC KHUNG

     BODY TINH.20T.C1M75.N68KG

     THE PHONG.20T.C1M78.N65KG.NOW HA NOI.

   CAO MINH..C1M8.N70KG.NOW HA NOI 

  DUY TRUNG.C1M8.N67KG.9NUT

  DUY TRUNG.C1M8.N67KG.9NUT

  THAI HUNG.C1M75.N70KG

   TRUONG.C1M75.N65KG

  DUY QUANG C1M85.N73KG

  PHI HA NOI.C1M75.N65KG.10NUT

    BODY .THANH.C1M7.N70KG. 10NUT

    QUOC DAI.C1M75.N70KG

  THANH 20T.C1M68.N57KG.HANG KHUNG

    DU.C1M78.N67KG.HANG CUC KHUNGN.

  LY.24T.C1M8.N70KG.HANG CUC KHUNG 20CM